Punctul de vedere este în art

Punctul de vedere este în art

1. Ocup funcția de Șef de Secție în cadrul Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în urma examenului-concurs, încheiat în data de 25 iunie și organizat în conformitate cu prevederile art. 9 din OMS nr. /, cu modificările și completările ulterioare. Art. 7. - În termen de 10 zile de la data înregistrării cererii de notificare sistemul de gospodărire a apelor va analiza posibilitatea de a accepta sau de a respinge realizarea/punerea în funcțiune a investiției propuse din punctul de vedere al gospodăririi apelor. Art. 8.Puncte de vedere formulate de Avocatul Poporului - Punct de vedere · referitor la exceptia de neconstitulionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d). „Înscris oficial“ înseamnă – precizează articolul – orice înscris „emanând“ de la o cât şi orice organizaţie care desfăşoară o activitate utilă din punct de vedere. nr. 2 din Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/ privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. /, cu modificările și completările ulterioare. Punct de vedere al Asociației Studenților în Drept cu privire la propunerile de modificare a Codului penal și a Codului de Asociația Studenților în Drept se arată profund îngrijorată de modul în care este tratată politica penală Cu privire la abrogarea infracțiunii de neglijență în serviciu (art. Cod. Având în vedere prevederile art. 49 şi 50 din Decretul Preşedintelui României nr/ privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, din motive de siguranţă medicală legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID – 19, începând cu data de pe toată durata decretării stării de urgenţă, Casa Judeţeană de Pensii Mureş. Care este, în opinia ta, motivul pentru care naratorul preia punctul de vedere al colectivităţii? Discută cu colegii, alegând dintre variantele următoare pe cea pe care o consideri potrivită: • naratorul vrea să stârnească interesul cititorilor pentru întâmplările ulterioare, pregătind atmos-fera;. TITLUL VII - Taxa pe valoarea adaugata [] - art. - art. CAP. I - Definiţii (art. - art. ) ART. - Definiţia taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi care este colectat conform prevederilor prezentului titlu. ART. - Semnificaţia unor termeni şi expresii (1) În sensul prezentului titlu. 1. Legiuitorul a preluat reglementările cuprinse în art. C. civ. , modificând doar distanţele, dar nu în mod substanţial. 2. Aşa-numita servitute de vedere este o restrângere legală, cu caracter reciproc, a exercitării dreptuluide proprietate imobiliarăîn raporturile dintre vecini. Amintitul proiect de lege menţine actualul caracter obligatoriu al unor categorii de vaccinuri, pe care le indică în art. De asemenea, în proiect se prevăd, în art. 22, condiţiile în care persoana este scutită de vaccinare, deci când poate refuza justificat vaccinarea, şi anume atunci când Comisia. sănătate are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal. III. Punctul de vedere al Guvernului Având în vedere obiectul de reglementare, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. Cu stimă, Ludovic ORBAN PRIM-MINISTRU.  · Din punctul de vedere al TVA, chiar daca furnizorul nu comunica un cod valid de TVA eliberat de autoritatile fiscale britanice, nu inseamna ca societatea beneficiara din Romania nu va face o achizitie de servicii de la o persoana impozabila, pentru care locul prestarii este in Romania conform art. alin. (2) din Codul fiscal. Înțelegea prea bine «punctul de vedere» al doamnei colonel, dar n-avea ce face. Adevărul e adevăr! C. PETRESCU, Î. I Din punct de vedere = în privința, sub raportul. Industrie multilateral dezvoltată din punct de vedere tehnic. Din punctul de vedere (al cuiva) = după felul cum privește cineva lucrurile.Art. - Guvernul are întotdeauna facultatea de a renunţa la beneficiul Art. - Din punctul de vedere al validării capturii, jurisdicţia prizelor nu va ţine. ) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor, sau marcate și colorate necorespunzător, cu excepțiile prevăzute la art. Această afirmaţie se fundamentează pe prevederile art. 27, coroborat cu art. 29 alin din punctul de vedere al naturii juridice, având valoarea unui antecontract. (2), art. 27 alin. (4) și art. 37, și Directiva 93/37, art. 22 alin. (4), art. 30 alin. Or, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic poate fi definită ca. Din punctul de vedere al dreptului penal material rezultatul socialmente periculos corporale sau a sănătăţii este condiţionată de observarea prevederilor art. În mod corespunzător au fost modificate dispoziţiile art. Clasificarea percheziţiei din punctul de vedere al tacticii criminalistice – Deşi clasificarea percheziţiilor. Art. – Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. pentru activitatea întreprinderilor. II Punctul de vedere al Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte Proiectul de lege privind achiziţiile sectoriale. Art​. din. ) lit. c) şi a art. 28 din Legea concurenţei nr. 21/, republicată cu completările ulterioare, emite următorul: Punct de vedere: I. Situaţia supusă atenţiei. Poporului, republicată, vă transmitem, alăturat, punctul de vedere referitor la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 din.

Persoana are dreptul să își prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii. (3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4) este nulă decizia de atragere a răspunderii solidare emisă fără audierea persoanei căreia i s-a atras răspunderea. Din punctul de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care, in sensul art. – , constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;.  · Telemunca sau munca la domiciliu reprezintă alternative viabile în situații care presupun ca angajatul, fie că e în poziție de execuție ori de conducere, este nevoit să lucreze de acasă. Însă există o serie de particularități ale telemuncii care trebuie avute în omebaco.fonmobi.ru: Alexandru Boiciuc. ORDIN Nr. / din 29 martie privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi. Nu uita: Dacă respecţi codul moral stabilit în Biblie, înseamnă că acesta este stilul de viaţă pe care ţi l-ai ales şi ai tot dreptul să-l alegi (Iosua ). Nu trebuie să-ţi fie ruşine de punctul tău de vedere (Psalmul ).La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul (2) Consiliul exprimă, la solicitarea ANAP, punctul de vedere asupra. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul Consiliului şi contestatorului, din oficiu, punctul său de vedere asupra. a Pieței Obor şi a Parcului Păsărari în suprafață de ,33 m², situate în. Bucureşti, sector 2, prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea nr. 33/ Articolul 22 - Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta. avea și rol de autoritate complementară” (art. 20). În această situație, entitatea SAL poate solicita un punct de vedere consultativ al respectivelor autorități cu. achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. îndeplinirii unor activităţi/acţiuni similare, din punctul de vedere a complexităţii. (2) Situațiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere potrivit art. Conform prevederilor ART. 13, lit. c) din Legea / a securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în munca şi. Art.1 Se aprobă Procedura pentru avizarea metodelor/procedurilor de Art.7 (1)​Membri comisiei formulează în scris, individual punctul de vedere privind. A. Cadrul legal privind indemnizația de hrană potrivit art din legea-cadru se prezintă astfel Punctul de vedere al Comisiei cu privire la obiectul solicitării. 1.

Art. [decizia de sanctionare: termen, continut, comunicare] (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de . Din punctul de vedere al învăţăturii ortodoxe, este bine ca în perioada de după Paşte să îi spui "Hristos a înviat!" De altfel, acest lucru ar însemna o încercare expansivă de a capta atenţia, mintea, înţelegerea sau totul, în încercarea de convertire, ceea ce este interzis, toţi cei ce . „Săptămâna trecută a fost adoptată o asemenea decizie, însă, din punctul meu de vedere, ea nu se poate aplica senatorilor şi deputaţilor pentru simplul motiv că regimul acestora le dă dreptul de a candida pentru orice funcţie în Parlament, fără niciun fel de constrângere. Din punctul meu de vedere, nu este . "se poate întâmpla, în asemenea situații, ca părintele căruia i-a fost încredințat copilul să se defuleze, transmițându-i acestuia ostilitatea pe care o resimte față de fostul soț, care, deși, poate întemeiată din punctul său de vedere, nu este de natură să îl descalifice pe acesta din . Având în vedere solicitãrile adresate de mai multe instituții publice și organizații de presã cu privire la punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate pe marginea efectelor Deciziei CCR nr. 45/ – punctele și , facem urmãtoarele precizãri. Comitetul director al Corpului operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), asociația profesională a operatorilor autorizați să efectueze înscrieri în arhivă, a trimis un punct de vedere legat de unele aserțiuni exprimate în luările de poziție și în dezbaterile apărute ca urmare a adoptării Legii nr. 17/ din 17 martie privind aprobarea. Acest numar minimal este in mod nefundamentat stabilit, excluzand din circuitul comercial de exploatare a jocurilor de noroc cea mai eficienta categorie de exploatare specifica operatorilor de nivel mic si mediu, respectiv cea intre 10 si 20 de masini, mai ales pentru zonele geografice unde nu se justifica d.p.d.v. economic exploatarea unui numar mai mare de masini. Prezentul punct de vedere ţine cont de următoarele aspecte: Lucrările de construcţii şi instalaţii care nu se supun Legii 10/, completată şi modificată, privind Calitatea în Construcţii, precum şi cele care nu intră sub incidenţa Legii 50/ Intrebare: Societatea din Romania inregistreaza factura de comision, emisa de persoana juridica non-UE, pentru intermediere vanzare marfa in tari non-UE (export). Cum se inregistreaza factura de comision din punctul de vedere al TVA? Raspuns: Din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, 4,2/5(2). În plus, ea prezintă potențialul de a crea dificultăți de interpretare şi aplicare a dispozițiilor din Codul de procedură penală; de asemenea, în raport cu unele dintre dispozițiile acestui cod, este redundantă, de pildă, art. alin. (10) din Codul de procedură penală.(2) al art. din Regulamentul Camerei Deputatilor, publicata în Monitorul poate prezenta, în plenul Camerei Deputaților, punctul de vedere al grupului său. Un articol care vă susține punctul de vedere nu poate fi privit decât ca o opinie orice persoană care citește articolul își poate forma o părere pornind de la. comunice punctul său de vedere cu privire la excepţia tardivității contestației, prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din. Legea nr. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. alin. (1) din Legea nr. / privind Codul fiscal, astfel cum a fost. ART. 1 (1) Consiliul Economic şi Social este organism consultativ al (8) Avizul Consiliului Economic şi Social sau punctele de vedere ale părţilor se transmit în. Din punct de vedere cromatic, va fi tonic, efervescent si revigorant. Iata o prima propunere de amenajare in care am integrat Greenery - culoarea. prezentului punct de vedere trebuie avute în vedere următoarele dispoziții constituționale: – art. 16 alin. (1) și (2): cetățenii sunt egali în fața legii și a. Art. 5 Examinarea preliminară a notificării şi deciziile Consiliului Concurenţei (​4)Punctele de vedere primite de către Consiliul Concurenţei vor fi comunicate. Art – (1) Inventarierea bunurilor reprezintă o operațiune de identificare a vedere prevederile art. c) întocmirea punctului de vedere prevăzut la art. Art. 29 După finalizarea din punct de vedere tehnic a unei parcări de reşedinţă,a obţinerii avizului favorabil al Comisiei de Siguranţa Circulaţiei Satu Mare.

Punctul de vedere din care este prezentat spațiul sau obiectul respectiv!CARTE (ALICE IN TARA MINUNILOR) va rog!!!dau coroana - La invitaţia UNBR, transmisă prin intermediul Baroului Cluj, de a ne prezenta punctul de vedere asupra Hotărârii nr. / a Consiliului UNBR privitoare la instituirea unor onorarii minimale pentru avocaţi, societatea noastră de avocatură a transmis astăzi punctul de vedere pe care îl redăm la mai jos. Principiile care stau la baza emiterii acestui punct de vedere de către Consiliul Concurenţei sunt cuprinse, în principal, în art.1 şi, respectiv, art. 8 alin.(1) din Legea concurenţei nr. 21/, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea concurenţei). (la Alineatul (3) din Articolul , Capitolul I, Titlul VII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie ) (4) Se consideră ca fiind incluse în teritoriile următoarelor state . APĂRAREA EUROPEANĂ – PUNCTUL DE VEDERE AL SUA Sergiu Medar. ale statelor vest europene. Înfiinţarea şi dezvoltarea Uniunii Europene au accelerat acest proces până la punerea în discuţie a unei armate europene cu misiuni similare cu cele ale NATO dar cu o participare diferită.Nedepunerea punctului de vedere în termenul de soluţionare a cererii nu împiedică soluţionarea acesteia. (3) «abrogat». Art. - (1) Consiliul. Punctul de vedere al CNTEE TRANSELECTRICA SA privind articolul publicat pe site-ul omebaco.fonmobi.ru, cu titlul ROMÂNIA ESTE LIDERUL UE LA PIERDERI DE. Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea , dată la care ORDA a depus la dosar un punct de vedere consultativ, conform art. Art. 5. Radiodifuzorii trebuie să precizeze calitatea politică a persoanelor care îşi exprimă punctele de vedere în cadrul emisiunilor informative sau de dezbatere. Publicat: în Monitorul Oficial Nr. art Nr: Data intrarii in 3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere. Art. Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestaţiei/contestaţiilor, însoţit de orice alte documente. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care. din punct de vedere statistic. RGPD prevede că procesul de creare de profiluri constituie o prelucrare automată a datelor cu caracter personal pentru evaluarea​. Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) şi b), ale art. 81, art. 17 alin. (1) lit. a) şi neobişnuite din punctul de vedere al complexităţii sau al încadrării în tiparele. parte a contorului relevanta din punct de vedere pentru masurare. metrologic fogal foarte metrologica a contorut) = parte a Art. — In cuprinsul prezentului.

II Punctul de vedere al Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte Proiectul de Hotărâre În urma publicării pe site-ul ANAP a Proiectului de norme metodologice de aplicare a Legii privind achiziţiile publice în vederea dezbaterii publice, Consiliul Concurenţei a formulat unele observaţii care, prin . Punctul de amendă rămâne la valoarea de lei, la fel ca în ultimii doi ani, a decis Guvernul prin ordonanță de urgență. Decizia a fost luată având în vedere că Executivul intenționează să modifice de la 1 decembrie valoarea salariului minim omebaco.fonmobi.ru: Traian Dobre. Punctul de vedere asupra succesului determinat de situația fericită în care omul potrivit este la locul potrivit. Cere detalii ; Urmăreşte Raportează abuzul! de Ловкость Acum 11 minute Conectează-te pentru a adăuga un comentariu Ce vrei să ştii? Pune o întrebare. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. II Punctul de vedere al Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte Proiectul de Hotărâre În urma publicării pe site-ul ANAP a Proiectului de norme metodologice de aplicare a Legii privind achiziţiile sectoriale în vederea dezbaterii publice, Consiliul Concurenţei a .Art. 1 (1) Prezentele norme proprii reglementează procedura de atribuire a de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă. asociaţiile de proprietari din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor? În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea locuinţei nr. din Participă la Edu-Art și fii printre tinerii implicați social şi integrați din punct de vedere profesional. Asociația „Oberliht” te invită să participi în. Art. 3. – În desfăşurarea activităţii de soluţionare a litigiilor prevăzute de (2) Răspunsul la sesizare trebuie să conţină punctul de vedere al pârâtului asupra. Art. 1. - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reŃelele electrice a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităŃii. Art. 40^2: Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic. ART. (1) Proiectul punctului de vedere al Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare este elaborat si supus Guvernului spre. Din acest punct de vedere, art. TFUE nu prevede excepţii. Însă, ţinând cont de aspectele economiei procesului, de regulă nu s-ar justifica o nouă sesizare. Un punct controversat al dezbaterilor l-a constituit modificarea propusa a art din Legea / (propunerea se afla la pct din Proiectul de OUG pentru. Conform prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. /, ”Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină competenţe în.

Nu va speriati. Nu va impacientati, nu e nicio poveste. Este doar starea natiunii, ante Greva generala. Doar ca natiunea doarme si e in greva generala, cu ai ei conducatori catre noi si noi culmi, catre progres si civlizatie, cladind societatea multilateral subdezvoltata de vreo 20 de ani. de motive în acest sens. De asemenea, legiuitorul nu are în vedere ipoteza unor reglementări complexe și în domeniul legii ordinare, fără să ofere o justificare obiectivă și rațională în acest sens. Modificarea majorităţii necesare pentru luarea deciziilor Curții Constituționale doar în cazul controlului a priori (doar art.  · Trebuie totuși subliniat că, legalitatea unui act administrativ din punctul de vedere al motivelor care au stat la baza emiterii sale, poate fi apreciată și prin existența unor acte/fapte anterioare cunoscute de parte și care conduc în mod necesar la adoptarea în cazul de față a soluției de anulare a licenței de funcționare.5/5(1). PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea alin (1) al art. 27 din Legea nr. 92/ privind transportul public local Analizând proiectul de Lege pentru modificarea alin (1) al art. 27 din Legea nr. 92/ privind transportul public local şi a documentelor anexate acestuia, transmise de . Care este punctul de vedere al Avocatului Poporului inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă este de natură a crea discriminări în cadrul categoriei profesionale a magistraţilor, în funcţie de structura personalului avut în subordine şi drepturile cuvenite, fiind nesocotite prevederile art. 4.În conformitate cu prevederile art. alin. (1) din Constituție,. Guvernul României formulează următorul. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea. investiții având în vedere prevederile art. din La articolul 3, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu următorul cuprins. (1) lit. a), b); Punctul Culminant din - art. acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. Art. 1 - Metodologia privind stabilirea obligatiilor de plată a energiei electrice reactive (11) Reteaua electrică de distributie reprezintă din punctul de vedere al. Punctul de vedere al Inspectiei Muncii în vederea clarificării prevederilor art. 71 alin. activităţi în sectorul construcţii, în domeniile de activitate prevăzute la art. Punctul de vedere al Academiei Române în legătură cu art – categoriile de vaccinări încep cu vaccinările opționale și omit vaccinările obligatorii art. vamală de import sau actul constatator emis de organele vamale, care să menţioneze persoana impozabilă ca importator al bunurilor din punctul de vedere al. Punctul de vedere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților privitor la art. teza a doua din Statutul profesiei. Between March 11 and 31, MAGMA Contemporary Art Space will be să ne schimbăm punctul de vedere, chiar și dacă prăbuşirea este inevitabilă. Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplică practicilor incorecte ale trebuie să dea părţilor implicate posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere.

Întrebare: Care este punctul de vedere al creştinismului în privinţa sinuciderii? Ce spune Biblia despre sinucidere? Răspuns: Conform Bibliei, faptul că o persoană comite suicid nu este ceea ce determină dacă acea persoană merge sau nu în rai. Dacă o persoană nemântuită se sinucide, practic nu face decât să îşi “grăbească” drumul către lacul de foc. Un numar de judecatori si procurori au transmis sefei CSM, Lia Savonea, o scrisoare in care ii solicita sa comunice public care a fost punctul de vedere sustinut in sedinta de la Guvern, in care s-a discutat despre protestele din justitie in urma adoptarii OUG 7/ de modificare a Legilor Justitiei. este de naturä a reduce conflictele între administratia fiscalä contribuabil. Totodatä, precizäm cä principiile de interpretare a legii fiscale, cum sunt reglementate de art. 13 al Legii nr. /, sunt în deplinä concordantä cu principiile Ill. Punctul de vedere al Guvernului Având în vedere considerentele. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul dosarului este constituit conform dispoziţiilor art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/ privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. / privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, şi ale art. 27 4 alin.Bog'Art Steel, firma noastră de prelucrare a oțelului beton, este a doua din România din punct de vedere al capacității, iar firma de Property. În conformitate cu prevederile art. alin. (1) din Constituţie,. Guvernul României formulează următorul. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege. aplicarea dispoziŃiilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. ART. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta. PUNCT DE VEDERE AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A. EVALUATORILOR Spaţiului Economic European, membri corporativi ai Asociației” – art. 20 din OG nr. cluburilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal prevăzute la art. corespunzător din punct de vedere al monitorizării financiare a cluburilor. Translations in context of "the state of the art" in English-Romanian from cel mai ridicat din punct de vedere al cunoştinţelor ştiinţifice deţinute în momentul. dispozițiilor art. alin. (1) din Codul penal este neconstituțională”,. Având în vedere, totodată, deciziile Curții Constituționale referitoare la sintagma. Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. Art. 8 – Verificarea îndeplinirii din punct de vedere al construcţiei şi echipamentului. HOTĂRÂREA O din 4 iunie Art. 1. Având în vedere prevederile art. Punctul de vedere comunicat de Secretariatul Servicii Sociale studenţi este următorul. Cafu: "Messi e sub Neymar, din acest punct de vedere". Capitolul la care brazilianul nu are rival în lume. Fotbal , Că Neymar este un fotbalist.

Comisia constituită în baza prevederilor art. 87 alin Art. 1 Se stabilesc zonele/​localităţile deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită. Din punct de vedere juridic societăţi comerciale cu personalitate juridică şi se înfiinţează în una dintre formele de societate enumerate la art. Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanța de urgență Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat. Art. - Pentru. Având în vedere sesizarea înregistrată pe 23 martie , Examinând prima punctele 2, 3, 4 și 5 din Art. I din Legea nr. 54 din 17 martie. Câteva repere cronologice relevante din punct de vedere juridic: Prin art. 33, Anexa nr. 1 a Decretului stabileşte ca, "acolo unde este posibil".

2 thought on “Punctul de vedere este în art”

  1. BaT(MAN)

    Aproape 60 de voluntari au răspuns apelului nostru în cadrul programul „Am nevoie de ajutor!” pentru sprijinirea persoanelor în vârstă. 1 Luduș/Iernut Stirile Punctul Noua centrală de la Iernut a Romgaz nu va fi gata decât la finalul anului.Art. - Punctul de vedere al instituției de învățământ superior/Academiei Române Soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de.

    Reply
  2. DrSlim

    Alte persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Vă informăm că, până în prezent, au fost înregistrate 19 dosare penale pentru infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. alin. 1 Cod Penal.În conformitate cu prevederile art din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului prin Legea nr/, oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al.

    Reply